• 8. Juni 2023 - Fronleichnamsprozession

  • 10. Juni 2023 - Preisverleihung Marktmeisterschaft

  • 14. Juni 2023 - Sektionsmeisterschaft

  • 17. Juni 2023 - Vorbereitungen Autofreier Sonntag

  • 18. Juni 2023 - Autofreier Sonntag

  • 19. Juni 2023 - Schweinshaxn Schiessen

  • 23. Juni 2023 - Preisverleihung Sektionsschiessen

  • 25. Juni 2023 - 75-jähriges Gründungsfest Hohenthann

  • 26. Juni 2023 - LG Pokal Schützengau